Pomoc pri dopravnej nehode

Motoristom poskytujeme pomoc priamo na mieste nehody

Motoristov poučíme o zákonných povinnostiach, ktoré im plynú ak sa stali účastníkmi poistnej udalosti. Zabezpečíme fotodokumentáciu poškodených vozidiel.

Po zdokumentovaní nahlásime poistnú udalosť do príslušnej poisťovne za účastníkov a zabezpečíme všetkú potrebnú dokumentáciu pre zlikvidovanie škody poisťovňou. Samozrejme, že všetky tieto úkony sú pre motoristov úplne bezplatné, nakoľko sú náklady uhrádzané z príslušných poistení.